24
03/2011
0

Tervezz Te is jelzőtáblát - pályázat

Kedves Barátunk!

Ezúton szeretnénk felkérni, hogy vegyél részt pályázatainkon, TERVEZZ TE IS!!!

Az alábbi pályázatokat írtuk ki:
 - a Művészköztársaság szimbólumai/jelképei   PDF
 - művészköztársasági bizsuk   PDF
 - "szentendrei Festő" bizsuk   PDF

A pályázatok részleteit és további információt a pdf file-okban találhatsz, vagy konkrét kérdéseidre választ kérhetsz email-ben a muveszkoztarsasag@gmail.com címen.

Szentendrei Művészköztársaság

A bejegyzés szerzője: agatity
24
03/2011
0

Közlekedési jelek sétálóknak II. - Tervezz te is táblát!

A bejegyzés szerzője: agatity
17
03/2011
0

Tervezz Te is jelzőtáblát - pályázat

Kedves Barátunk!

Ezúton szeretnénk felkérni, hogy dolgozz velünk projektünkben: tervezz Te is jelzőtáblát!

A részvételhez/pályázáshoz az alábbiakra van szükség: "A szabványos közúti jeltőtáblák látványából kiinduló grafikai terv tetszőleges módon prezentálva (digitális file valamelyik sztenderd képformátumban, képi vázlat akár papírfecnin, esetleg szóban előadott leírás...), amely vizuálisan jelenít meg a közlekedés hivatalos szabályain túlmutató, lehetőleg lokálisan releváns, publikus, közösségi, művész(et)i információkat. Kifejezetten támogatjuk az abszurd, irónikus, kritikus, humoros és elvont megközelítést mind a képi megjelen(ít)ésben, mind az elhelyezési, kiállítási szituáció/közeg megválasztásában, alakításában, szervezésében."

A pályázás részleteit és további információt a mellékelt pdf file-ban találhatsz, vagy konkrét kérdéseidre választ kérhetsz email-ben a muveszkoztarsasag@gmail.com címen.

Szentendrei Művészköztársaság

A bejegyzés szerzője: agatity
15
03/2011
0

Közlekedési jelek sétálóknak, 2011. márc. 15.

09
03/2011
0

Lakógyűlést tart a Művészköztársaság

Időpont: 2011.03.15.
Helyszín: az ismert Borpince utca
Miről lesz szó:
- aktuális ügyek,
- az alapítás körüli kedves történetek,
- aktuális és tervezett projektek,
- a 2011. évi tennivalók.
 

Címkék: egyesület közgyűlés művészköztársaság
A bejegyzés szerzője: agatity
17
11/2010
0

Mi az ArtPublica II. - Az alkotmány

a Szentendrei Művészköztársaság® alkotmánya

a Szentendrei Művészköztársaság® (a továbbiakban művészköztársaság) a nevében foglalt attribútumok hordozója, egy
    a 'valós' világban csak a fejekben és papíron megjelenő, tisztán spektakuláris létező, olyan
    TAZ objektiváció (ideiglenes autonóm terület), amely egyúttal
    a cyberspace (kibertér) része is
a művészköztársaság a hivatalosságban Szentendrei Művészköztársaság Egyesület-ként látszik, amely a művészköztársasággal párhuzamosan létezik
a Szentendrei Művészköztársaság Egyesület® (a továbbiakban egyesület) a Magyar Köztársaságon belül, annak alkotmányos keretei között működik

2.1: a művészköztársaság polgárai (a művészpolgárok®) egyenlő és szabad művészek
2.2: a művészköztársaság első közös alkotása a helyi választásokon való részvétel, így működésének jelenlegi szabályozása is ezt a célt szolgálja, ezér
    bármelyik művészpolgár lehet önkormányzati képviselő jelölt
    bármelyik művészpolgár vállalhatja a tényleges KÉPviselői feladatokat, ha rá kerül a sor, ekkor KÉPviselő®-nek hívjuk
    a művészköztársaság polgárai támogatják a KÉPviselőket művészi projektjeik megvalósításában, művészi problémáik megoldásásban, művészi feladataik ellátásában
    a művészköztársaság megpróbál minden helyhatósági választási körzetben egy önkormányzati képviselő jelöltet állítani
2.3:a művészköztársaság polgára lehet az a személy, aki kitöltötte a szabványos polgársági kérelem-et, elfogadta annak feltételeit és eljuttatta azt az egyesülethez
2.4:a művészköztársaság polgára aktív művészpolgár, ha
    2.4.1: évente bead 1 művet kiállításra (előző év karácsonyától a következő karácsonyig)
    2.4.2: a kiállításra beadott mű dokumentációját az előírt formában leadja (művész neve, mű címe, keltezés, műleírás, műforma, média, beadás kelte)
2.5: a művészköztársaság polgára passzív művészpolgár, ha 
    2.5.1: a 2.4.1. és 2.4.2. pontokat nem teljesítette, vagy
    2.5.2: nyilatkozott, hogy abban az évben nem művész
2.6: a művészköztársaság polgára ex-művészpolgár, ha az alkotmányt nem szeretné vagy nem tudja tovább elfogadni
2.7: a művészköztársaság polgára tiszteletbeli művészpolgár, ha nem szentendrei lakos
2.8: a művészpolgár jogai a művészköztársaságon belül: 
    2.8.1: lehet a művészköztársaság önkormányzati képviselő jelöltje
    2.8.2: lehet a művészköztársaság KÉPviselője
    2.8.3: bármikor szabadon eldöntheti, hogy adott pillanatban művészpolgárként vagy kívülállóként beszél, cselekszik
2.9: a művészpolgár kötelezettségei:
    2.9.1: ha KÉPviselő lett, az általa elfogadott jelen alkotmány szerinti időpontban önként le kell mondania képviselői mandátumáról
    2.9.2: ha KÉPviselő lett, az általa elfogadott jelen alkotmány szerint önként le kell mondania képviselőségéből származó minden jövedelméről a művészköztársaság javára
    2.9.3: ha KÉPviselő, az önkormányzat testületi ülésein hordania kell a művészköztársaság KÉPviselői munkaruháját
2.10: a választáson elnyert önkormányzati képviselői helyek betöltésének szabályai:
    2.10.1: a választási ciklus időtartamát egyenletesen el kell elosztani az elnyert képviselői helyek száma szerint a listán szereplő KÉPviselők között
    2.10.2: az esetleges KÉPviselőket felsoroló listában a leendő KÉPviselők sorrendjét a lista lezárásakor sorsolással kell véletlenszerűvé tenni
    2.10.3: a 2.10.1. szabály szerint kiszámított egy főre eső időtartam leteltét követően a lemondó KÉPviselő helyére a művészköztársaság képviseletében a listán következő jelölt lép
    2.10.4: az ex-művészpolgár és a tiszteletbeli művészpolgár nem lehet KÉPviselő
2.11: a művészpolgárok (a tiszteletbeli művészpolgárok és az ex-művészpolgárok kivételével) egyúttal az egyesület tagjai is
2.12: az egyesület tagjai egyúttal művészpolgárok is
2.13: a művészköztársaságnak nincs adminisztratív teste, az egyesület csak a magyarországi törvények által megkövetelt minimális szervezettel bír
2.14: a művészköztársaságnak nincsenek hatalmi és politikai szervei
2.15: a művészköztársaságnak nincsenek törvényei és végrehajtó szervezete, helyette az egyesület funkcionál
2.16: a művészköztársaság területe a valós világban a művészpolgárok árnyéka által lefedett terület, amely elosztott, időben változó méretű és alakú
2.17: a művészköztársaság ikonjai a KÉPviselő(k), aki(k) adott pillanatban konkrét valós személy(ek) (művészpolgárok), de aki(k)nek személye időről időre rendszeresen változik
2.18: a művészköztársaság működésében a problémák megoldásának és a kérdések eldöntésének legfontosabb elve, szemléletünk alapja az esztétika
2.19: a művészköztársaság anyagcseréje az ajándékozás kultúrájának elveire épül, de nem gátolja a közvetlen cserét sem
2.20: a művészköztársaság levelezési listája a muveszkoztarsasag@googlegroups.com, levelezési címe: muveszkoztarsasag@gmail.com
2.21: a művészköztársaság bejegyzett domain-jei a muveszkoztarsasag.hu és a szentendreimuveszkoztarsasag.hu
2.22: a művészköztársaság címere: illetve logója: 
2.23: (a művészköztársaság polgárai zavaros személyes ügyeiket egymással közvetlenül intézik, a művészköztársaság közvetítése nélkül)
2.24: a művészköztársaság szimbolikus vezetője a művészkiráj, a megoszló művészi vélemények szerint személye állandóan változiktényleges hatalma nincs, ám ő a kör kitüntetett pontjaa művészköztársaság súlypontja mindig ott van, ahol ő tartózkodik
2.25: a művészköztársaság diplomáciáját és külkapcsolatait a művészpolgárok önállóan, személyes kapcsolataikon keresztül intézik
2.26: a művészköztársaság nem harcol, nem folytat háborút, helyette próbál együttműködni és a jóbarátságot építi
2.27: amikor egy művészpolgár az alkotmánynak ellentmondó dolgot tesz vagy gondol, éppen nem tartózkodik a művészköztársaságban
2.28: a művészköztársaságban mindig melegen süt a nap, tiszta a levegő, kellemes szellő lengedez és nem esik az eső, csak ha a művészpolgárok azt szeretnék
2.29: a művészköztársaságban az időnek nincs közvetlenül érzékelhető kontinuitása, történetét az időegységek helyett a művek feszítik ki
2.30: a művészpolgárok legfőbb aktivitása saját művészeti projektjeik megvalósítása - bár ezt gyakran titkolják vagy álcázzák
2.30:a művészpolgár a valóságot nem hiszi el, az úgynevezett művészetet pedig gyakran tagadja
2.31:a művészköztársaság ellentmondásban van a valóság vizuálisan és/vagy audiálisan környezetszennyezett részeivel

A bejegyzés szerzője: agatity
08
11/2010
0

Mi az ArtPublica I. - A kiáltvány

Szép lassan, sorban felkerül a blogra az összes, a Művészköztársasággal kapcsolatos anyagunk. Később, összegyűjtve, PDF formátumban letölthetők lesznek a fenti, "Köztársaságról" nevű menüpontban.


a Szentendrei Művészköztársaság kiáltványa:

• Éljen a Ⓜűvészet! ©Ef.Zámbó

• Mindenki ⓜűvész! ©Beuys

• Nincs Szentendre Ⓜűvészet nélkül. ©FasiP

• Nincs demokrácia Ⓜűvészet nélkül.

• Nincs élet Ⓜűvészet nélkül.

• Szentendrén a kutyaszar is Ⓜűvészet.

• Szentendre a Ⓜűvészetből él.

• Szentendrén él a Ⓜűvészet.

• A Ⓜűvészet SzentEndre és MonaLisa közös gyermeke.

• A Ⓜűvészet nem magyarázat - a magyarázat is Ⓜűvészet.

• A szentendrei ⓜűvész nem különb a többieknél.

• Legyen Szentendre az egész Világ! ©Ef.Zámbó

• Mindenkinek jár 1 ⓜűvész és 1 ⓜűvésznő. ©Ef.Zámbó/Nalaya

• A politika 'Art! ©VeraBella

• Pártokra soha többé ne szavazzatok! ©Beuys, ~1979.

• A művészköztársaság baromság - de jó. ©Anonymous

• Szentendre a festők városa. ©Önkormányzat

• Alkoss, de ne légy ⓜűvész (különben unlak) ©FasiP

06
11/2010
0

Szentendre, a festők városa? - videó még

RasztLynex videója:

05
11/2010
1

Retro ArtPublic II. - A megalakulás, 2010. márc. 15.

Retro sorozatunk második grádicsán felraktam az alakuláskor általam készített fotókat és videókat, emésszétek.

A négy darab videót vágatlanul teszem közzé:

 

 

 

03
11/2010
0

Szentendre, a festők városa? - animgif

A Köztársaságunk közkívánatra közzéteszi a vasárnapi izé animgifjét!

03
11/2010
0

Retro ArtPublic I. - Zsírtemetés, 2010. máj. 30.

Retro sorozatunk első lépcsőfokára hágunk fel, mikor blogunk közzéteszi az 5 hónappal ezelőtti heppöning általam készített fotóit...

...illetve Fasip képeit.

01
11/2010
0

Szentendre, a festők városa? - videó

Itt a videó is róla. Az első kezem ügyébe kerülő zenét raktam alá, jó giccses is lett, ami nem üt el a Köztársaság eszmeiségétől.

Címkék: performance videók szentendre festők városa
A bejegyzés szerzője: agatity
01
11/2010
0

Vasárnapi festők városa! - képek

Megvolt, és egy csókolom Kyrú tanárnéninek!

Hamarosan felkerül egy videó is.

Címkék: képek performance szentendre festők városa
A bejegyzés szerzője: agatity
21
10/2010
0

Szentendre a festők városa? - meghívó

 

Címkék: performance szentendre festők városa
A bejegyzés szerzője: agatity